Miroslava Píchovcová

Matriční úřad


odborná referentka

telefon: +420 542 526 512
e-mail: miroslava.pichovcova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy