Bc. Miroslava Pelíšková

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů


pověřena vedením oddělení nájmu bytů

telefon: +420 542 526 271
e-mail: miroslava.peliskova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy