Miroslav Vaníček

Samospráva

Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast majetku


uvolněný člen ZMČ Brno-střed – oblast majetku

telefon: +420 542 526 308
e-mail: vanicek@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy