Miluše Loubalová

Odbor bytový

Oddělení správy pohledávek


referentka oddělení správy pohledávek

telefon: +420 542 526 277
e-mail: miluse.loubalova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy