Miloslav Adam, DiS.

Stavební úřad

Oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán


pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu a silničního správního orgánu

telefon: +420 542 526 419
e-mail: miloslav.adam@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy