MVDr. Milada Holasová

Kancelář tajemníka

Oddělení Miniúřad


pracovnice Miniúřadu

telefon: +420 542 526 379
e-mail: milada.holasova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy