Mgr. Michal Bělík

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


pověřen vedením Referátu sociálně-právní ochrany dětí II. - kurátoři pro děti a mládež

telefon: +420 542 526 221
e-mail: michal.belik@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy