Mgr. Michal Bělík

Odbor sociální a zdravotní


kurátor pro děti a mládež, odborný garant

telefon: +420 542 526 221
e-mail: michal.belik@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy