Michaela Vojtěšková

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů


referentka oddělení nájmu bytů

telefon: +420 542 526 278
e-mail: michaela.vojteskova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy