Bc. Michaela Králová

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 220
e-mail: michaela.kralova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy