Ing. Bc. Michaela Fojtíková

Samospráva

Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – doprava a bydlení


sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed Mgr. Jana Mandáta, LL.M. – doprava a bydlení

telefon: +420 542 526 325
e-mail: michaela.fojtikova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Kancelář tajemníka


sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – doprava a bydlení

telefon: +420 542 526 325
e-mail: michaela.fojtikova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy