Bc. Matěj Plesník

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení péče o dospělé


referent

telefon: +420 542 526 189
e-mail: matej.plesnik@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy