Mgr. Martina Vránová

Samospráva

Kancelář 1. místostarosty – životní prostředí


sekretariát 1. místostarosty Mgr. Martina Landy – životní prostředí

telefon: +420 542 526 312
e-mail: martina.vranova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Samospráva

Kancelář uvolněného člena ZMČ Brno-střed – investice a správa bytových domů


sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed Ing. Iva Komárka – investice a správa bytových domů

telefon: +420 542 526 312
e-mail: martina.vranova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Kancelář tajemníka


sekretariát 1. místostarosty – životní prostředí, sekretariát uvolněného člena ZMČ Brno-střed – investice a správa bytových domů

telefon: +420 542 526 312
e-mail: martina.vranova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy