Martina Skalická

Odbor bytový

Oddělení nájmu nebytových prostor


pověřena vedením oddělení nájmu nebytových prostor

telefon: +420 542 526 272
e-mail: martina.skalicka@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy