Martina Liznová

Kancelář tajemníka

Oddělení personální a mzdové


referentka oddělení personálního a mzdového

telefon: +420 542 526 345
e-mail: martina.liznova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy