Ing. arch. Martina Chovancová

Stavební úřad

Oddělení územního řízení


referentka stavebního úřadu

telefon: +420 542 526 422
e-mail: martina.chovancova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy