Ing. Martin Štěrba, Ph.D.

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


vedoucí oddělení správy bytových domů

telefon: +420 542 526 265
e-mail: martin.sterba@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy