Ing. Martin Schwab

Samospráva

Kancelář 4. místostarosty – sport, turismus


4. místostarosta – sport, turismus

telefon: +420 542 526 307
e-mail: schwab@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy