Martin Kohl

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy budov


stavebně technický pracovník - údržbář

telefon: +420 778 761 706
e-mail: martin.kohl@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy