Bc. Martin Bartoněk

Odbor informatika


správce sítě

telefon: +420 542 526 351
e-mail: martin.bartonek@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy