Bc. Markéta Tintěrová

Odbor matrika


vedoucí odboru matriky

telefon: +420 542 526 230
e-mail: marketa.tinterova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy