Ing. Markéta Plhalová

Kancelář tajemníka

Oddělení personální a mzdové


vedoucí oddělení personálního a mzdového

telefon: +420 542 526 346
e-mail: marketa.plhalova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy