Marie Loučková, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 209
e-mail: marie.louckova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy