Marie Klimešová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - úmrtí

telefon: +420 542 526 526
e-mail: marie.klimesova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy