Bc. Marek Šoška

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


referent právního oddělení

telefon: +420 542 526 381
e-mail: marek.soska@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy