Marek Fišer

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy budov


údržbář

telefon: +420 542 526 327
e-mail: marek.fiser@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy