Bc. Lukáš Brzoska, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež

telefon: +420 542 526 217
e-mail: lukas.brzoska@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy