Ludmila Oulehlová

Samospráva

1. místostarostka – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí


1. místostarostka – oblast obchodu a služeb, bezpečnosti a životního prostředí

telefon: +420 542 526 301
e-mail: oulehlova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy