Luděk Havlík

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy budov


provozní elektrikář a revizní technik

telefon: +420 542 526 324
e-mail: ludek.havlik@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy