Bc. Lucie Řeháková

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referentka pro přestupky

telefon: +420 542 526 257
e-mail: lucie.rehakova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy