Lucie Lounková

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů


referentka - prodlužování nájemních smluv

telefon: +420 542 526 298
e-mail: lucie.lounkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy