Libuše Linhová

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


agenda voleb

telefon: +420 542 526 375
e-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz

pracoviště: Koliště 29

Důležité odkazy