Lenka Slaninová

Samospráva

Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – předseda finančního výboru


tajemnice finančního výboru

telefon: +420 542 526 133
e-mail: lenka.slaninova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Odbor ekonomický

Oddělení financování rozpočtu


finanční referentka – administrátorka dotací

telefon: +420 542 526 133
e-mail: lenka.slaninova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy