Lenka Polánková

Odbor dopravy


zvláštní užívání komunikace: stavební zábory, výkopy, uložení inženýrských sítí, uzavírky, opatření obecné povahy: blokové čištění komunikací

telefon: +420 542 526 172
e-mail: lenka.polankova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy