Kristýna Nováčková

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor


referentka oddělení nájmu bytů a nebytových prostor

telefon: +420 542 526 273
e-mail: kristyna.novackova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy