Ing. Kristýna Mlejnková

Kancelář starosty a vnějších vztahů

Oddělení vnitřního auditu a kontroly


interní audit – auditorka-asistentka

telefon: +420 542 526 349
e-mail: kristyna.mlejnkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy