Ing. Kristýna Mlejnková

Kancelář starosty a vnějších vztahů

Oddělení interního auditu a kontroly


interní audit - auditorka

telefon: +420 542 526 349
e-mail: kristyna.mlejnkova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy