Ing. arch. Kateřina Zemánková

Stavební úřad

Oddělení územního řízení


referentka stavebního úřadu

telefon: +420 542 526 403
e-mail: katerina.zemankova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy