Mgr. Kateřina Pilerová

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 213
e-mail: katerina.pilerova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy