Ing. Kateřina Kubíková

Kancelář starosty a vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů


pověřena vedením oddělení vnějších vztahů

telefon: +420 542 526 318
telefon: +420 725 556 418
e-mail: katerina.kubikova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy