Bc. Kateřina Hálová

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referentka pro přestupky

telefon: +420 542 526 254
e-mail: katerina.halova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy