Ing. Kateřina Dobešová

Kancelář starosty a vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů


vedoucí oddělení vnějších vztahů, tisková mluvčí, šéfredaktorka zpravodaje

telefon: +420 542 526 306
telefon: +420 736 473 813
e-mail: katerina.dobesova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy