Bc. Kamila Dupáková

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


pověřena vedením oddělení zvláštní matriky, narození

telefon: +420 542 526 530
e-mail: kamila.dupakova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy