Bc. Kamila Dupáková

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


pověřena vedením oddělení zvláštní matriky, narození

telefon: +420 770 122 585
e-mail: kamila.dupakova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy