Ing. Kamil Žitník

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


energetický manažer

telefon: +420 542 526 267
e-mail: kamil.zitnik@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy