Ing. Judita Jeleníková

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referentka pro vymáhání pohledávek

telefon: +420 542 526 251
e-mail: judita.jelenikova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy