Jitka Kantorová

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky

e-mail: jitka.kantorova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy