Jiřina Jedlová

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 542 526 547
e-mail: jirina.jedlova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy