Jiří Urban

Odbor dopravy


vedoucí odboru dopravy

telefon: +420 542 526 180
e-mail: jiri.urban@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy