Jiří Daler

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy bytových domů


investiční referent

telefon: +420 542 526 121
e-mail: jiri.daler@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy