Jaroslava Kůrová

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení veřejných zakázek


referentka majetkové správy

telefon: +420 542 526 261
e-mail: jaroslava.kurova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy