Jaroslava Hornová

Kancelář tajemníka

Oddělení personální a mzdové


referentka oddělení personálního a mzdového

telefon: +420 542 526 344
e-mail: jaroslava.hornova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy