Jana Zemanová

Kancelář tajemníka

Oddělení provozní


vedoucí provozního oddělení

telefon: +420 542 526 322
e-mail: jana.zemanova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy